Deepa Kumari | Mine Portal Team

Deepa Kumari

CEO
Ravish Vasan | Mine Portal Team

Ravish Vasan

B.TECH MECHANICAL ENGG IIT GUWAHATI PGDM IIM-A PWC, DELHI
Sameer Kumar Behera | Mine Portal Team

Sameer Kumar Behera

B.TECH MINING NIT K MINEPORTAL CREATIVE WING